Съвременните музикални жанрове – накратко

Времето си лети, сменят се не само музикални любимци, но и постоянно се появяват нови стилове. Днес трудно може да обхванем в цялост музикалното разнообразие, което ни заобикаля. Затова ще се опитам в по няколко изречения да дам определение, за тенденциите в музиката, които могат да бъдат причислени към така наречения поп. Или иначе казано…