Квантовата механика

Квантовата механика е фундаментално научно поле, което изучава физичните свойства на материята и енергията на микроскопично ниво, където традиционните закони на класическата физика вече не са напълно приложими. Тя изследва поведението на частиците като атоми, електрони и фотони, и разкрива нови и понякога неинтуитивни аспекти на природата, като суперпозиция и квантова заплетеност. Квантовата механика е…