Пирамидата на потребностите в организацията

В далечната вече 1943-а година американският психолог Ейбрахам Маслоу публикува за първи път своята теория за йерархията на потребностите, която по-късно става популярна като пирамидата на потребностите на Маслоу. В основата на своята теория американският философ поставя тезата, че хората сме “искащи същества”, които на всеки един етап от живота си, в зависимост от състоянието,…