Защо да се обърна към колекторска агенция?

Всеки собственик на бизнес знае, че участието на пазара крие множество рискове. Един от тях е забавянето на вземанията от клиенти, което може да изправи кредиторите и бизнеса пред редица неприятни последствия, най-лошото  от които е фалит. Последствията за фирмите при просрочени вземания са, на първо място, загуба на печалба. Все пак, всеки един бизнес…