Защо да се обърна към колекторска агенция?

Всеки собственик на бизнес знае, че участието на пазара крие множество рискове. Един от тях е забавянето на вземанията от клиенти, което може да изправи кредиторите и бизнеса пред редица неприятни последствия, най-лошото  от които е фалит.

Последствията за фирмите при просрочени вземания са, на първо място, загуба на печалба. Все пак, всеки един бизнес работи, за да генерира печалба и ако нещо пречи на това, последиците са осезаеми. Проблемите с паричния поток и по-големите разходи за лихви са също сериозни предизвикателства, пред които се изправят кредиторите при наличие на несъбрани вземания.

Изброените по-горе проблеми, възникнали вследствие на просрочени плащания, водят до отказване от инвестиции и съкращаване на работни позиции. Друг начин за компенсиране на влошената ликвидност е повишаване на цените на предлаганите стоки или услуги.

В такива моменти един от основните проблеми на бизнеса е, че няма ясно изграден механизъм за справяне с просрочените вземания, тъй като това не е негов основен фокус. Ето защо професионалната помощ е особено полезна в тези моменти. Колекторските компании са специализирани именно в управлението на просрочени вземания. На първо място те освобождават значителен вътрешен ресурс на компанията-кредитор, който тя може да насочи към основната си дейност.

Второ, колекторските агенции се явяват като медиатор в отношенията между кредитор и клиент. Ето защо изборът на агенция трябва да се осъществява внимателно. В България фирмите, които членуват в Асоциацията на колекторските агенции, спазват единен етичен кодекс, благодарение на който се гарантира коректното общуване с клиентите.

Една от най-големите колекторски компании в България е ЕОС Матрикс. Тя оперира на пазара от повече от 15 години и е част от международната финансова група EOS Group. Благодарение на международното ноу-хау, служителите на компанията прилагат доказано добри практики за работа и коректно отношение към поверените им клиенти, предлагайки им различни варианти за справяне с възникналата ситуация.

Ето защо ползването на услугите на колекторска агенция е полезно за всеки бизнес. Защото професионалистите знаят как да подходят към всеки индивидуален казус. По този начин бизнесът може да продължи да се ангажира с основната си дейност, а за просрочените плащания се грижи професионалист, благодарение на който се връщат средства в оборота на компанията. А тя, от своя страна, може да ги използва както за покриване на собствени задължения и разкриване на нови работни места, така и за инвестиции.

Google+ Comments