Защо да се обърна към колекторска агенция?

Всеки собственик на бизнес знае, че участието на пазара крие множество рискове. Един от тях е забавянето на вземанията от клиенти, което може да изправи кредиторите и бизнеса пред редица неприятни последствия, най-лошото  от които е фалит. Последствията за фирмите при просрочени вземания са, на първо място, загуба на печалба. Все пак, всеки един бизнес…

Как вечерите ми станаха по-спокойни

Да си наследник на състояние е като сбъдната мечта. И аз станах наследник миналия месец. Получих малко състояние и два имота от роднина. Веднага реших да използвам парите за ремонт на кухнята. Само че избързах. Уловката да си наследник е, че наследяваш състоянието и имотите, но и дълговете. Моят роднина имал дълг по краткосрочен заем…