Имаш ли висока обща култура?

Колко често бягахте от часовете в училище? А колко често спахте в тях? Обикновеното информацията, която получаваме при обучението си е точно онова, от което се нуждаем, за да имаме висока обща култура. Следва надграждане на знанията и изявяването ни като специалисти в дадена област. Разбира се, не всичко, което четем от учебниците остава в…