Неугасващата звезда на френската естрада

Повече от 30 години Клод Франсоа не е между живите, но продължава всяка година да продава около половин милион дискове. Той се превръща в краля на френското диско. Неотделима част от неговия успех са трудолюбието, предприемчивостта и постоянният му стремеж към съвършенство. Той е недоволен и от гласа си, и от начина, по който изглежда,…