Българска народна музика

Досега не съм засягал темата за нашата национална народна музика, но безспорно по тази тема могат да се кажат много неща. Не бих се определил като човек, който слуша много народна музика, защото има много песни от различните краища, които не ми допадат и не ми харесва да ги слушам. Ако трябва обаче да не обръщам внимание на това бих казал, че българската народна музика е един от поводите, с които ние можем да се гордеем, че сме се родили българи. Народното творчество е разказало цялата история на България и всички премеждия, които е преживяла за да я има и днес. Песни има за всеки повод бил той тъжен или весел. Българската народна песен е въплътила в себе си  гения на един народ, уникална и неповторима музика и текст идващ направо от душата, която изплаква мъката си или се радва на успеха си. Никъде по света няма музика, която да прилича на нашата, никъде няма такива сложни хора и ръченици, каквито имаме ние. Аз за съжаление мога да играя само право хоро, но ако помислим за останалите ритми, на които се танцуват еленино, дайчово, пайдушко и какви ли още не хора, ще се възхитим от разнообразието на народното творчество. Някои млади хора напълно отричат народната музика, но това е защото не са възпитани да обичат своето. Защото нашата народна музика е уникална, на нея се възхищават всички чужденци, чули българска песен. Tя е в основите на нашия бит и култура, на нашите традиции и ценности и е нещо, с което можем да се представим пред света.

Google+ Comments