Да си пееш сам

Предполагам на много от вас им се е случвало да си тананикат тихичко, когато са сами и когато се занимават с нещо. Не сте ли се замисляли колко повече ви спори работата като си пеете. Същият ефект може да се постигне ако си пуснете радиото или някой музикален канал, но тихо – само за фон,…