Отпуски

Ето ти наглост, ако не си виждал скоро, читателю! Стоя си аз на работа вчера, затрупан като всеки понеделник и идва секретарката на шефа. Раздава една таблица на всички и казва, че това е списъка с отпуските. ОК. И подобно на кокошарник започва едно шумолене, шушукане и суетене около въпросния списък. И за да не…