Еволюцията на музикалните носители

В течение на техническия прогрес музикалните носители се усъвършенстваха и преминаха през една огромна трансформация. В миналото хората са слушали музика от огромни плочи и на грамофони, а днес има флаш памет по-малка от размерите на кламер. На времето, когато аз бях ученик имах касетофон и милиони касети с различна музика, които слушах денонощно. Имаше…