За изпълнителите и обществената позиция

Музикалните творци, както и всички известни личности, освен чисто професионалната си мисия и отговорността, която носят към таланта, с който природата ги е дарила, имат по мое мнение и една друга мисия – да са водачи, изразители, а защо не и да формират едно отговорно обществено поведение и мнение по различни важни въпроси. През шейсетте…