Възрастта не е оправдание

На колко години си? На 5, на 15, на 50? Има ли значение? В тълковните речници възрастта е брой на години от раждането до друг период или период от живота. Каква е разликата да кажем между човек, който е на 25 и човек на 27 години. Най-вероятно различни съдби и т.н. А ако сравним един човек в две различни последователни години. Разликата може би ще е в нещата, които са му се случили. С промяна във възрастта се променя и натрупаният опит, нещата, през които е преминал даденият човек. Живеем в динамична среда, в която няма вечни неща. Човек просто се адаптира към промените и свиква с тях.

Вероятно ще кажете, че възрастта има значение. Най-малко, важно е дали човек е пълнолетен или не. Пълнолетието в различните държави се придобива на различна възраст. То дава известни предимства, които преди това са били забранени. Пълнолетният човек носи пълна отговорност за действията си. Тогава трябва ли да делим възрастта на два периода – преди пълнолетие и след пълнолетие?

Няма ограничения и шаблони. Прекалено смешни са оправданията – Той е още малък и не може и не разбира или Прекалено съм възрастен вече, моето време е отминало. Никой не знае на какво е способен, докато не пробва. Възрастта не е и не може да бъде оправдание за нашите страхове и лични ограничения.

Google+ Comments