Записвайте, систематизирайте и архивирайте

Днес ще се насоча към темата за личностното развитие на хората.

Честно да ви кажа, моето мнение е, че не е нито много лесно, нито много трудно да се себеусъвършенстваме. Изисква се време, постоянството, енергия, но става и някак си естествено. Когато сменим работата, когато се запознаваме с нови хора или ни натоварват със задача, каквато не сме вършили до момента, някак си естествено е да придобиваме нови умения. Повярвайте ми, никога не знаете какво може да ви бъде от полза и какво не. Ще ви дам обаче един съвет, който винаги е от полза без значение с какво се занимавате – записвайте, систематизирайте и архивирайте.

Имам си едно любима мисъл, която много ясно ще ви покаже защо е добре да си записвате всичко. Защото и “най-острият ум е по-тъп от най-тъпия молив”. Нахвърляйте си това или онова на лист хартия и го поглеждайте от време на време. Сверявайте и ще видите, че винаги се намира нещо, което бихте изпуснали неволно.

5ui3waqf.0j2ComputerArchivesЗащо да систематизирате ли? Защото всичко винаги е по-лесно, ако се научите да подреждате. Било то приоритети, задачи, данни, информация и т.н. Направете го така, че да е лесно, разбираемо и да улеснява работата ви.

Архивирайте всичко! Дори току що да сте получили някакъв файл, таблица, текст или нещо друго, запазете го в оригинал. Направете си резервно копие и едва тогава започнете да нанасяте корекции, промени, попълнения и т.н. Така винаги ще имате един файл, с който да сравнявате и да проверявате, а моят опит сочи, че подобни сверки се налагат по-често отколкото ни се иска.

Google+ Comments