Записвайте, систематизирайте и архивирайте

Днес ще се насоча към темата за личностното развитие на хората. Честно да ви кажа, моето мнение е, че не е нито много лесно, нито много трудно да се себеусъвършенстваме. Изисква се време, постоянството, енергия, но става и някак си естествено. Когато сменим работата, когато се запознаваме с нови хора или ни натоварват със задача,…