Елтън Джон

Елтън Джон се ражда на 25 март 1947 г. в северната част на Лондон, в Пинер – събитие толкова обичайно по онова време, колкото може да бъде раждането на едно обикновено дете в още по-обикновено семейство. Е, вече години след това може да говорим за значимостта на тази дата не само за родителите на певеца,…