Оазисът на Лозен и иновациите на Насекомо

Лозен е едно от чаровните села до София, сгушено между планината и големия град. Добрата му локация го прави все по-привлекателно за младите, но и за вече улегнали семейства. От жителите му съм чувал, че прилича на оазис. Като човек, който е минавал оттам, мога да споделя, че наистина Лозен е спокойно място. Заслужава ли…