Развитие на игралната индустрия през 2023 според Мило Борисов

Сега е идеалното време! За какво ли – за прогнози и насоки, които ще ни помогнат за живота ни през 2023 година. Избрах темата за посоката на развитие на хазартната и игралната индустрия, тъй като тя е пряко свързана с покупателната способност на населението и със статуса в социалния живот.За да не ви давам само…