Светът като по-добро място

Светът ни може да бъде по-добро място и върви в тази посока. Как? Чрез доброволческите инициативи. Във времето те са доказали, че имат голямо значение за постигането на социални промени и подпомагане на нуждаещите се. Несъмнено са крайно недостатъчни, но ето няколко от най-известните, които напомнят, че доброто съществува.

Peace Corps
Това е американска доброволческа програма, основана през 1961 година. Тя предоставя възможности на американски граждани да работят като доброволци в развиващи се държави по целия свят. Обикновено са в области като образование, здравеопазване, селско стопанство и много други.

Habitat for Humanity
Организацията е създадена през 1976 година и е неправителствена, която работи за изграждане на жилища за нуждаещите се. Нейни проекти се развиват в цял свят, като доброволците могат да участват в строителството на домове, подпомагането на семейства, нуждаещи се от жилище и други.

Doctors Without Borders
Това е международна организация, съществуваща от 1971 година. Тя предоставя медицинска помощ на хора, живеещи в кризисни зони по света. Организацията има медицински екипи, които работят в различни държави и региони, за да предоставят безвъзмездна помощ на нуждаещите се. Doctors Without Borders получава Нобелова награда за мир през 1999 година.

UN Volunteers
Известна е като програма на Организацията на обединените нации, която предоставя възможности на доброволци да помагат в различни държави и региони по света. Области на взаимопомощ са образование, здравеопазване, околна среда и други.

Red Cross
Знаете, че това е международна хуманитарна организация, която предоставя помощ на хора, засегнати от конфликти, природни бедствия и други кризисни ситуации. Организацията има множество проекти в различни държави по земята и непрекъснато търси доброволци за подпомагане на хора в нужда.

Тези големи доброволчески инициативи имат значителен принос за обществото и спомагат за постигането на един по-добър свят. Вие за кои още се сещате?

Google+ Comments