Разликата между Изтока и Запада

Колкото повече пътувам по света, толкова повече виждам разликата между различните цивилизации, народи и манталитет. И ако в Западна Европа хората са някак по-близки до нас (може би заради общата история), то в Азия нещата седят по съвсем различен начин.  Там присъстват двете крайности на поведение, като изключително много си личи разликата.

Пример за това е Сингапур и кварталът “Малката Индия”, в който, както се подразбира от името му, живеят предимно индийци. Първо трябва да отбележа, че сингапурците са особено подредени и организирани хора. Всичко в държавата им е направено така, че да те кара да спазваш редът, който те са си установили. Градът е чист и подреден, всичко е в перфектна хармония. До момента в който не отидете да се разходите из Малката Индия. Там можете да видите мръсотия, боклуци по земята, пред самите магазини на хората.

Ето тук нагледно можете да видите пропастта между едните азиатски цивилизации и другите. Разлика в манталитет и начин на мислене. Поведение и култура. Независимо, че се намират в една от най-подредените държави, може би в целия свят, индийците продължават да се държат по същия начин, по който са свикнали, без да ги интересува от правила, норми и порядки, на държавата, в която се намират.

Разликата между добре устроените азиатски култури (сингапурската, японската и др.) и Западните цивилизации е в начина, по който се възпитава обществото. Ако в Азия дисциплината е основно морално качество и на хората им се втълпява, че те са част от общото и имат отговорност към обществото, то в Западните държави на преден план е индивидуалността. Да, тази индивидуалност е част от общото, но тя е важната. Днес не спира да се тиражира идеята, че човек може да постигне всичко, което пожелае, независимо какво му казват останалите. И всъщност, че той има правото и трябва да прави само това, което той иска, защото хората ще го осъждат на всяка една крачка. Губи се съзнанието за общност и точно това е причината за разликата в тези общества.

Балканите са съвсем различна група хора, които имат както нещо азиятско, така и нещо европейско. Но дали носим подредения, осъзнат манталитет на сингапурците или непукизма на индийците, съчетан с индивидуализма на европейците? Това ще оставя на вас да прецените сами.

 

Google+ Comments