Какво е общото между кравата Пенка и еднополовите бракове?

Наскоро нашумя случаят на една българска крава, която може да бъде осъдена на смърт заради прекосяване на границата на Европейския съюз (ЕС) и по този начин нарушава редица правила. Докато кравата била на паша отива в Сърбия, която не членува в Съюза. За това жестоко престъпление настъпиха оживени дискусии в Страсбург и Брюксел. Случаят е отразен в редица медии, дори и в Индия, където кравата се счита за свещено животно. Докато се вземе решение за съдбата на животното (бежанец), то ще се помещава в изолатор в Копиловци и ще бъде подробно изследвано.

Вторият случай – еднополовите бракове. При тях се появява следният казус: Страните, членки на ЕС са длъжни и не могат да възпрепятстват свободното пребиваване на граждани, които не са от държава, член на ЕС, но са женени/омъжени за европейски граждани от същия пол. Дори и в съответната държава да не е разрешила еднополовите бракове, тя не може да ограничи това човешко право (правото на пребиваване).

И сега да направим сравнение между двата случая – в първата история героя е животно – крава, докато във втората – хора. И при двете става въпрос за пребиваване и премествана от страна, членка на ЕС, в друга, която не е или обратното. При първия случай се вземат по-крайни мерки – възможност за умъртвяване на животното, докато с втория случай се постъпва доста по-либерално. Все пак става дума за човешко право, а не за право на живото. Да, трябва да има закони, които да се спазват, но всичко трябва да се премисли добре, преди да се предприемат каквито и да било действия.

Google+ Comments