Лудовико Ейнауди – композиторът, който промени представата ми за класическа музика

Често класическата музика е определяна като сложна, загадъчна, успокояваща, а за някои – скучна. Аз нямах мнение по въпроса, защото не представляваше интерес за мен да слушам подобна музика. Докато не чух произведенията на Лудовико Ейнауди. Той се ръководи от собствените си правила в музиката. Успял е да създаде интересна метаморфоза от стилове, […]

Как да възпитаме любов към класическата музика?

Ако някой ми каже, че обича класическа музика в нейните най-тежки за възприемане варианти, без да е бил възпитаван нарочно за това в семейната си среда или пък без да се е учил да разбира този тип изкуство, няма как да му повярвам. Истината е, че класическата музика е най-високият стил музикално изкуство и за…