Орлин Алексиев и финансирането срещу бедствия и аварии.

Въпреки че човечеството вече е толкова технологично напреднало, на всички е ясно, че срещу стихиите на природата до голяма степен сме безсилни. Затова   хората се стараят да разработват все повече системи и механизми, благодарение на които да ограничи максимално влиянието ѝ над живота ни. И все пак отново се случва така, че да има нужда от специализирани служби, които да предпазват и помагат на населението в големите градове срещу последиците от природата. Ето защо едно от важните пера в разпределението на бюджета на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), ръководен от Съвет за управление, чийто председател е Орлин Алексиев, е предназначено именно за това направление.

Изградени са системи, механизми и правила за безопасност, а спазването им  спасява човешки животи. Още в училище ни учат как трябва да реагираме по време на земетресение, пожар в сграда или при гръмотевична буря. През зимата в планината трябва да караме ски и сноуборд само в обозначените за това места и да не се отклоняваме от тях, защото рискуваме да предизвикаме природата и лавина  да се стовари върху нас с цялата си мощ .

С широк спектър на действие е Звеното за аварийна помощ и превенция към Столична община. По-важните от дейностите му са премахване на опасни дървета и клони от тротоари, булеварди, улици, паркове и опасно надвиснали предмети от покривни конструкции. Обезопасяването на рекламните пана и билборд конструкции е също изключително важно, защото покрай тях преминават ежедневно стотици автомобили и пешеходци. Всяка друга пътна инфраструктура също трябва да бъде максимално обезопасена като мантинели, метални и тръбно-решетъчни прегради. А при възникване на аварии с химически и друг тип опасни вещества, звеното отговаря за ликвидирането на последствията от нея. Към него спадат планинските служби, които провеждат издирвателни и спасителни акции в планинските терени, като съм това звено спадат и службите, които отговарят за евакуацията на хора при възникването на бедствия. Те са хората, които се справят с авариите, отводняването на обществените сгради и обекти от критичната инфраструктура, както и отговарят за проверка на изправността на съоръженията, монтирани на детски площадки и др.

Поинтересувах се какви инвестиции и средства се влагат срещу бедствия и аварии в София. През 2018 г. СОПФ  е  предоставил средства в размер до 420 хил. лв. за закупуване на автовишка и специализиран автомобил, оборудван за аварийна помощ и защита при бедствия. За настоящата календарна година се очаква да се задейства и процедурата по закупуването на автомобили с повишена проходимост по аварийна помощ и превенция.

Какво още ни очаква през 2019 година, предстои да разберем от Общината и СОПФ, чийто председател на Съвета за управление е Орлин Алексиев – общински съветник от ПП ГЕРБ. Да се надяваме, че освен добра подготовка – ще имаме и късмета да не се случват кризисни ситуации.

Google+ Comments