«

»

Feb
07

За ACTA и музиката

Международно Споразумение за борба с фалшифициранетоНапоследък след шума в всички видове медии за шистовия газ, се появи нов такъв шум за международното търговско споразумение за борба с фалшификациите – ACTA. Много интересна реакция на обществото наблюдаваме. Хората започнаха да се държат като, че ли ще им се отнеме нещо много ценно, аз не мога да кажа дали това е истина или са конспиративни слухове, но идеята за авторските права донякъде е оправдана. Определено трябва да има орган, който да наблюдава за кражба на авторските права, но това в никакъв случай не трябва да се разбира погрешно – ако е намесено посягане върху неприкосвеността на личната информация, то това е нарушение на човешките права. Гадаенето идва от това, че не се знае конкретния текст, което включва това споразумение, а друг признак, който поражда съмнения е, че то се е подписало тайно. Защо трябва да е тайно? От тук идват и въпросите на обикновения гражданин – щом обществото не трябва да знае за него, значи до известна степен ще засегне неговите интереси. Ако слуховете се окажат вярни, а именно, че ще могат да се предоставят данни за потребителите от интернет доставчиците и че ще има глоби и присъди за споделяне на музика, филми и т.н., определено това е в ощърб на обикновения потребител и това споразумение е само в изгода на големите компании, които ще могат да завеждат дела за щяло и нещяло. До известна степен това обезсмисля и цялата идея на интернет като свободно пространство, където потребителите могат да черпят информация и да обменят опит. Разбирам всички продуценти, изпълнители и всички в музикалния бизнес, но съм убеден, че хората, които наистина харесват тяхното творчество и продукти, ще си купуват албумите, а и те го правят и в момента. Пък и интернет е идеалното място за разпространение на всякаква медия. Самото споделяне и безплатна реклама на продукта. Това е моето мнение.

Google+ Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>