«

»

Oct
20

Любовта продава изкуството

Седейки и размишлявайки отново над музикална тематика се запитах какво налага изкуството и какво го

Силата на Любовта

продава? Първото нещо, което съвсем естествено изникна в главата ми е основната тематика на по-голямата част от творчеството по света и у нас, особено в музикално отношение – ЛЮБОВТА. Ами, да! Любовната тематика е това, което продава изкуството в един или друг аспект. И имайки предвид необяснимостта на това чувство, започвам да се замислям, че може би то е част от някаква сериозна конспирация за поддържане на продажбите. Все пак никой не е могъл да даде обяснение какво е любовта и кои са факторите, които я определят. А в крайна сметка всяко едно необясномо събитие в живота ни рано или късно се оказва определящо.  Може би именно любовта е подобно определящо чувство, което ни напътства в една или друга посока, а изразното и средство – музиката, спомага за управлението ни.

Google+ Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>